Obec Střítež
ObecStřítež

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství

Sazba poplatku

Od 1.1.2024 činí sazba poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen "poplatek za odpad") částku 500 Kč.

 

Poplatník

Poplatek platí:

 1. fyzická osoba přihlášená na území obce Střítež, přičemž se za přihlášení považuje:

  1. přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel nebo
  2. ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince, kterému byl povolen trvalý pobyt, nebo který na území ČR pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce, či který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu, anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana, nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném domě může poplatek platit vlastník. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, oznámí správci poplatku jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí. K oznámení se použije formulář „Ohlašovací povinnost - odpad z titulu trvalého bydliště“ .

 1. Vlastník nemovité věci zahrnující rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce Střítež. Nově je tak poplatníkem i právnická osoba vlastnící výše uvedenou nemovitou věc! Spoluvlastníci nemovité věci jsou povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdílně.

 

Osvobození

 1. Od poplatku jsou osvobozené osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení na území města a které jsou:

  1. poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v jiné obci a mají v této jiné obci bydliště,

  2. umístěné do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy,

  3. umístěné do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,

  4. umístěné v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,

  5. na základě zákona omezené na osobní svobodě s výjimkou osob vykonávajících trest domácího vězení.

 2. Od poplatku se rovněž osvobozují osoby, kterým poplatková povinnost vznikla z důvodu přihlášení na území obce Střítež a která:

  1. se v obci více jak 12 měsíců (nepřetržitě) nezdržuje,

  2. má místo přihlášení na ohlašovně a v obci se nezdržuje.

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku.

Vydání známky na popelnici musí předcházet úhrada poplatku. Známka musí být vylepená do 28.2.2024 

 

Formy úhrady poplatku

Poplatek je možné uhradit:

 1. v hotovosti na Obecním úřadě Střítež v úředních hodinách, tj. středa 16:00 – 18:00 a neděle 9:00 – 10:00

 2. složenkou nebo bankovním převodem na účet obce Střítež vedený u Komerční banky:   
     číslo účtu:    19424751/0100
     variabilní symbol: 13452024
     specifický symbol: čtyřmístné číslo popisné nemovitosti, za kterou je poplatek odváděný (příklad pro č.p. 85 – je spec.s.: 0085)
     konstantní symbol: 0308

 

 

Formuláře:

Ohlašovací povinnost - odpad z titulu trvalého bydliště Typ: DOCX dokument, Velikost: 42.26 Ohlašovací povinnost - odpad za nemovitost bez trvalého pobytu Typ: DOCX dokument, Velikost: 40.08 kB

 

Úřad

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Svátek

Svátek má Leoš

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Pranostika na akt. den

Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.